Eesti
 
English
 
Suomi
Kihnu Kultuuri Instituut
ÕPPEKIRJANDUS
MUUD TRÜKISED
ISETEHTÜD LUULÕTUSI NING JUTTA
CHRISTIN SOOTS, MANDRIKIHNLANE„Aabets“

(Külli Laos, Reene Leas, Evi Vesik)

Maailma esimene kihnukeelne aabits on ühtlasi väikeste kihnlaste esimene kunstiraamat. Maalikunstnik Uno Roosvalt on viimase poolsajandi jooksul jäädvustanud Kihnu mehi ja naisi küll meretööl, küll maatööl. Tema filosoofilised õlimaalid elust ja surmast, põlvkondade vaheldumisest annavad AABETSIle erilise sügavuse. Külli Laose, Evi Vesiku ning Reene Lease kirjutatud kihnukeelsed jutud aitavad kaasa, et mudilastele mõeldud raamat muutuks suuremaks kui seda on üks tavaline kooliõpik. Kujundas Katrin Kaev, toimetas Mark Soosaar.

Auhinnatud aasta keeleteoks 2009. 

Väljaandja Kihnu Kultuuri Instituut
lehekülgi 80; mõõtmed 270x214

 

"Kihnlasõ emäkiel"  I jagu

Autor Külli Laos koostöös Evi Tõevälja, Reene Lease ning Ly Leasega.  Tartu Ülikooli murdeprofeesori Karl Pajusalu eessõna. Toimetaja Mark Soosaar, kujundaja Vaiko Edur

Kihnu keele õpiku esimene jagu on mõeldud õpikuna 5-6.klassis, sestap on raamatu sisu paralleelne samade klasside eesti keele ainekavaga.

Väljaandja Kihnu Kultuuri Instituut, lehekülgi 80, mõõtmed 190x 270mm

 

 

Aett, eit ning mia

Raamat on mõeldud kihnu keele õpetamiseks esimeses klassis. 

Raamat on eakohane ka 5-6aastastele lastele.

Pildid: Mari Kaarma

Tekst: Külli Laos ja Mark Soosaar

Abistajad: Evi Tõeväli, Reene Leas, Ly leas ja Kihnu Kielekoda

Toetajad: Eesti keele Sihtasutus, Kultuuriministeerium

Kujundus: Vaiko Edur

Aadress Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, 80010 Pärnu, Eesti.     |     Telefon +372 4430772     |     E-post info@kihnuinstituut.ee