Eesti
 
English
 
Suomi
Kihnu Kultuuri Instituut
ÕPPEKIRJANDUS
MUUD TRÜKISED
ISETEHTÜD LUULÕTUSI NING JUTTA
CHRISTIN SOOTS, MANDRIKIHNLANEKihnu Kaalender 2020 Kihnu pulmad

Pulmakombed on Kihnu kultuuri jäämäe veealuneosa. Maessaka (mandriinimese) ja elamusränduri jaoks on Kihnu pulm nähtamatu maailm, mis siiski elab veel tõeliste kihnlaste südames ning hinges. Suurem jagu Kihnu regilauludest olid pulmalaulud. Kihnust on neid Tartusse, kirjandusmuuseumisse, korjatud üle 800 variandi. Palju seepärast, et värsid muutusid koos ajaga ningnii mõnigi eeslaulja reastas sõnu ning sõnumeid omamoodi. Naiste käsitööd tiivustas aga soov pulmakülalistele võimalikult

kauneid kingitusi ehk veimeid kududa. Traditsiooniline kahepoolne Kihnu pulm, mis leidis aset paralleelselt nii nooriku- kui peiumajas, on hääbumas.

Esimene visuaal Kihnu pulmast on pärit Kihnu naivisti Karjamua Juani (Jaan Oadi) lõuendilt. Kunstnik oli alles 13-aastane, kui ta 1912. aasta suvel Koroksõ talus pulmas

viibis ning toimunu haruldase täpsusega meelde jättis. Pärast Teist ilmasõda Torontos loodud maali ülaosa vastab mitmele kaua õhus rippunud küsimusele – kas Kihnu pillimeestel ikkagi oli muiste kassinahaga kaetud trumm ning kas tants naine-naisega on vaid uuema aja leiutis?

 

Kihnu kalendri 2020 koostas Mark Soosaar, keelt lihvis Külli Laos, kujundas Vaiko Edur.

Fotod erakogudest ja Mati Koselt, Jaan Rõõmusalt ning Mark Soosaarelt. Täname Rosaali Karjamit, Maie Aava ja Kihnu muuseumit abi ning riiklikku kava “Kihnu Kultuuriruum” rahastamise eest

 

Kihnu kaalender 2017 Jumalasõrmõd

KIHNU MEHE LUEGÕLEND

Kihnu Kultuuri Instituudil on ilmunud uus raamat, mis räägib ühe tubli Kihnu mehe elust Nikolai Sepast ehk Ansu Koellast.

 

Koostaja: Mark Soosaar

Kihnu keele toimetaja: Külli Laos

Kujundaja: Vaiko Edur

Trükitoetus: Rahvakultuuri keskus

Trükk: Hansaprint

MERILEHMÄD, PAINAJAD NING...

Kihnu Kultuuri Instituudilt on ilmunud uus kihnukeelne raamat, mis pajatab kihnlaste nägemusi mereelust ja hingestatud loodusest. Iga rahvas elab seni, kuni kestab tema keel, kombed ning uskumused. Sellepärast on sajanditaguste üleskirjutuste kõrval sellesse raamatusse raiutud ka tänaste kihnlaste meeles ja keeles edasikestvaid legendid. Ühed on pärit hämaratest aegadest, teised on sündinud lähiminevikus.

Joonistused: Vive Tolli

Koostamine: Mark Soosaar

Kihnu keele õigekiri: Külli Laos, Evi Tõeväli

Kujundus: Vaiko Edur

Täpsustused: Maie Aav, Kadri Tamm

 

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital ja Kihnu kultuuriruum

KIHNU LUÕMAD - 2015

Mark Soosaare fotodega ja tekstidega kalender on seekord pühendatud Kihnus ja Manijas haruldasteks jäänud loomadele ja nende sõpradele- lastele.

Kujundaja: Vaiko Edur

Trükk: AS Pajo

KIHNU LILLESTE KAALENDER 2014

On ilmunud järjekordne Kihnu-teemaline kalender.

2014. aasta kalender annab ülevaate Kihnu saarestikus kasvavatest taimedest.

Koostajad: Mark Soosaar ja Vaiko Edur

MEITE MIESTE AASTA KAALENDER 2013

2013. aasta kalender annab ülevaate kihnu meeste töödest ja tegemistest. Siin saab tutvuda ka meestega, kes on teinud Kihnu ajalugu.

Värvifotod ja tekst: Mark Soosaar

Kihnu keele õigekiri: Külli Laos

Tõlge inglise keelde: Svea Aavik

Kujundus: Vaiko Edur

Trükk: AS Pajo

 

Itaalia- ja ingliskeelne voldik "Una Casa in mezzo al Mar Baltico" / Home in the Baltic Sea.
Voldikus on lühikirjeldus Manija ja Kihnu ajaloo kohta.
Lisatud on värvipildid laevakaptenist Kihnu Jõnnust,  käsitöömeistrist Ärmä Roosist; kihnu pulmakommetest; Järsumäe Virve pereansamblist, reprod Jaan Oadi maalidest jpt.

Eesti- ja soomekeelne voldik "Kodu Liivi lahe südames" / "Koti Liivinlahden sydämessä. Voldikus on lühikirjeldus Manija ja Kihnu saare kohta. Välja on toodud tähtsamad aastaarvud Kihnu ja Manija saarte ajaloos:
1386 - Kihnu (Kyne) esmamainimine kirjasõnas;
1560 - Manija (Holm Maune) kirjalik esmamainimine;
1933 - Manija asustamine kihnlastega;
2003 - Kihnu kultuuriruumi (saarestiku loodus, traditsiooniline elulaad, rahvakunst) tunnustamine UNECSO poolt.
Lisatud on ka pilte Kihnu käsitöömeistrist Ärmä Roosist; Kihnu pulmakommetest; Järsumäe Virve pereansamblist jpt.

Kihnu kultuuri tutvustavad kalendrid:

Kihnu Roosi Kaalender 2007 (Ärmä Roosi elulugu ja tähelepanekud kalendripühadest, Mark Soosaare fotod)

Kihnu Kaalender 2008 (Jaan Oadi maalide reprod  ning kunstniku elulugu eesti, kihnu ja inglise keeles)

Kihnlasõd Manõjal 2009 (Manija loodus ja inimesed Mark Soosaare fotodel, tekstid kihnu-, eesti ja inglise keeles)

Kihnu Virve Kaalender 2010 (Virve Köster Mark Soosaare ja Vaiko Eduri fotodel, Virve elulugu ja laulud eesti ning inglise keeles)

Koostamisel on Kihnu Kaalender 2011, mis pühendatud Kihnu laste rõõmudele läbi ühe aastaringi.  

Kihnu ljõnnukaalender 2012

2012. aasta Kihnut tutvustav kalender jutustab lindudest, kes pesitsevad    Kihnu, Manija, Sorgu saartel ja paljudel Kihnut ümbritsevatel laidudel.

Kalendri lisas on ära toodud linnu nimed kihnu ja eesti keeles.

Fotode autor: Mark Soosaar

Kihnu keele õigekiri: Külli Laos ja Reene Leas

Tõlge inglise keelde: Svea Aavik

Toimetaja: Mark Soosaar

Kujundus: Vaiko Edur

Trükk: AS Pajo

Aadress Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, 80010 Pärnu, Eesti.     |     Telefon +372 4430772     |     E-post info@kihnuinstituut.ee