Eesti
 
English
 
Suomi
Kihnu Kultuuri Instituut
ÕPPEKIRJANDUS
MUUD TRÜKISED
ISETEHTÜD LUULÕTUSI NING JUTTA
CHRISTIN SOOTS, MANDRIKIHNLANE 

KIHNU MUAPIÄL

 

KIHNU MUAPIÄL OND MIO KODO
EGÄ  SII MIA LIHTSALT ODO.
ETTE JÕLUS OND SII OLLA,
SIIA KÕIKÕL IÄ TULLA.

          ÜMBER MUA OND MEITEL VESI,
          ELU PÕLÕ SII KUA MESI.
          SIIS  KUI TORM NING MERI MÖLLÄB
          TULÕB KÕIKÕL PAEGAL OLLA.

TALVÕ LENNÄB MEITEL LENNUK,
NING KUI UDU, KIMAB ELJUK.
MUUL-AAL SUAB OMA KRAAMIGA
ÜLEMERE VIHTU SUURÕ PRAAMIGA.

          KIHNU NAESTÕL KÖRDID SELGES,
          VAHEL SUKAD-PASTLAD JALGÕS.
          MESTEL SELGES VJÕLTSÕD TROID,
          EI NAD PÕLÕ  KUA´MTÕ KOID.

KÄUÄD MERES, TÕUAD KALA,
EGÄ ASTU   SAMMU JALA.
KÕIKÕL AUTUD, RATTAD ÕUÕS
RÕEMUS SÜDÄ TAPAB PÕUÕS.

          KIHNU LAPSÕD, TIE VÕI TJÕNA,
          TOEPVAD KÕIKIS OMA NINÄ.
          KÄÜÄD  TRENNESS, MÄNGVÄD PILLI,
          TAENTSVAD PIDUL VARBAD VILLI.

KIHNU RAHVAS OND KIHTKANGÕD,
OLGA VÄLLES TORM VÕI ANGÕD.
NÄMÄD PIÄVÄD SUAMA MINNÄ,
VAHEST TUULDUMA KUA LJÕNNA.Aadress Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, 80010 Pärnu, Eesti.     |     Telefon +372 4430772     |     E-post info@kihnuinstituut.ee