Eesti
 
English
 
Suomi
Kihnu Kultuuri Instituut
ÕPPEKIRJANDUS
MUUD TRÜKISED
ISETEHTÜD LUULÕTUSI NING JUTTA
CHRISTIN SOOTS, MANDRIKIHNLANE               Mere  keskel

 

Ümberkaodu meri meitel

Meri meitel, meri teitel

Sui me käüme oomõs meress

Sie ond meitel kõikõl veress

Jõlm ond soe ning paestab päe

Mua piäl ei siis rahvast näe

Kõik ond oomõs mere veess

Olõd laps või olõd mies

 

 

     

 

             Sügüs käe

 

Kartul võetud, lõkõt tieme

Lõkkõst küpsekartult süeme

Võisilm piäle – ai kui iä

Piimä kõrva juõma piäb

Lõkkõpossoss jahti paelu

Kulda rõemust lastõ naeru

Suur tüe tehtüd – kartul võetud

Terve põld ond tühjäks aetud

Rohe põlõtõt, varrõd kua

Varssi põldu kündä suab

 

 

 

 

 

            MERI  KURI, MERI  IÄ

 

 

Suurõ lainõd paelu kurja tein

Vahel puadi ies kui kõrgõ sein

Ei puaet siält läbi murda jõva

Aga talvõ meri piält ond kõva

Siis suab masinaga üle sõita

Ljõnna minnes paelu aega võita

Vahel meri kuri- vahel iä

Sedä egä kihnlanõ ju tiäb

 

 

 

 

 

Päe  ning  üe

 

Päävä paestab ele päe

Üese ei me päävä näe

Päe ond tüede tegemiseks

Üe ond unõ nägemiseks

Päävä järge tulõb päe

Üe suab päävält oma väe

Päe ond iä ning üe ond kua

Ei kordagid nämäd kogo sua

 

 

 

Luminõ tali

 

Tuli tali – lund saab

Valgõks suavad tied ning raad

Kuurist vällä kõlgud – reed

Mis sia lumõga muud tied

Tied küll – tied lumõljõnna

Kutsud sõbrad mängmä sjõnna

Tallad sisse suusaraad

Ning siäl rõemsalt suusatad

Lumõsõda piäte kua

Sui ei sedä tehä sua

 

 

 

Süemäaeg

 

Emä tegi ahjusaia

Lava ümber lapsõd maiad

Kõrva jõemõ sooja tied

Mis viel siis õnnõlikuks tieb

 

 

             Kuõlipäe

 

 

Kuõlis käüä üsä vägev

Tiädä suab, kis põtõr, mäger

Mioksõd jõlmõs suurõd mäed

Kus ond orud, kus ond jõed

Numbrid, tähed kogo liida

Ennäst liiga mia ei kiida

Eidest mõnõ luõma vildi

Paprist tie mia uhkõ pildi

Liimi paprid värvilised

Kõik tiädmised ond tarvilisõd

Liida, korrota ning loe

Õhta rõemsalt sängü poe

Pääva tarkust taga nõudsi

Paelu selgeks õppi jõudsi

 

 

 

 

Aadress Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, 80010 Pärnu, Eesti.     |     Telefon +372 4430772     |     E-post info@kihnuinstituut.ee