Eesti
 
English
 
Suomi
Kihnu Kultuuri Instituut
ÕPPEKIRJANDUS
MUUD TRÜKISED
ISETEHTÜD LUULÕTUSI NING JUTTA
CHRISTIN SOOTS, MANDRIKIHNLANESelle luu riäkis miole isä. Sie juhtus siis, kui isä oli pissike. Tämä oli siis seitsmeaastanõ. Nämäd eläsid siis Uudõs Majas teese korra piäl kortõriss.

  Emä läks tüese ning pissiksel isäl akkas igäv. Isä ronis karsast kaodu katusõluugini ning läks vällä, katusõlõ.

  Sedä juhtusid nägemä Kivirängä Elma ning Kuraga Elvi suetsusehhi aknast. Nende südä pidi seismä jäemä, kui katusõ pial last nägid. Kuraga Elvi läks ette tasa isälõ järge – last ju tohess siis kohota`mtõ. Aga mio isä, kissi siis oli ette pissike, oli juba alla tahakohe jõudn tulla.

  Mamma oli kua ette kohkon oln, kui pärast kuulis, msasja kodo juhtun oli. Sie lugu lõppis õnnõks iäste.

 

Aadress Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, 80010 Pärnu, Eesti.     |     Telefon +372 4430772     |     E-post info@kihnuinstituut.ee