Eesti
 
English
 
Suomi
Kihnu Kultuuri Instituut
ÕPPEKIRJANDUS
MUUD TRÜKISED
ISETEHTÜD LUULÕTUSI NING JUTTA
CHRISTIN SOOTS, MANDRIKIHNLANEEstimua ond kaonis mua,

Kihnu ikka paestab kua.

 

Ülemere või laevaga,

kasvõi suurõ vaevaga.

 

Oma kodo paestab siäl,

jõlusa Kihnu suarõ piäl.

 

Kalamehi Kihnus paelu,

kõikõl katvad sallid kaelu.

 

Kolõ kargõ talvõjõlm,

kõiki seletäb mio silm.

 

Kihnu kuõel siält paestab kua,

ikka Kihnu suarõ piäle sua.

Aadress Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, 80010 Pärnu, Eesti.     |     Telefon +372 4430772     |     E-post info@kihnuinstituut.ee