Eesti
 
English
 
Suomi
Kihnu Kultuuri Instituut
ÕPPEKIRJANDUS
MUUD TRÜKISED
ISETEHTÜD LUULÕTUSI NING JUTTA
CHRISTIN SOOTS, MANDRIKIHNLANEVälles külm, ond tali,

tuul ond ette vali.

Akna taga suurõd angõd,

liikmed külmäst kangõd.

 

Lastõl paelu nalja,

ruttu tuast vällä.

Ulkõs naabrimäele,

õuõaida iäle.

 

Riided märjäd varssi,

tulõb koo nüüd marssi.

Koer sie juõsõb kandu,

emä käest suab vandu.

 

Tüküd tahtvad tehä

pääväst tühi kehä.

Uni tikub piäle

langõks koiko piäle.

 

Aadress Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, 80010 Pärnu, Eesti.     |     Telefon +372 4430772     |     E-post info@kihnuinstituut.ee