Eesti
 
English
 
Suomi
Kihnu Kultuuri Instituut
ÕPPEKIRJANDUS
MUUD TRÜKISED
ISETEHTÜD LUULÕTUSI NING JUTTA
CHRISTIN SOOTS, MANDRIKIHNLANESui ning tali

 

 

Suisõl aal jõlm ette soe,

talvõ kasvõi ahju poe.

Tuas siis raamatut mia loe,

Õhta ikka põhku poe.

 

Suisõl aal lund üldse põlõ,

talvõ muru täütsä kolõ.

Sui põllu piäl ond maitsõv kuerk,

talvõ aigõks lähäb kurk.

 

Keväde

 

Keväde ond paelu lilli,

pillimies sie mängäb pilli.

Keväde ond sulan lumi,

karudõl ond täüs suan uni.

 

Üsä varssi kuõel suab läbi,

kis ei õpiss, sellel äbi.

Siis ond kuõlivaheaeg,

sie ond ette torõ aeg.

 

Sui

 

Miolõ mieldib sui,

kui taevas lennäb tui.

Miolõ mieldib ooda,

mereveesse sujuda.

Aadress Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, 80010 Pärnu, Eesti.     |     Telefon +372 4430772     |     E-post info@kihnuinstituut.ee