Eesti
 
English
 
Suomi
Kihnu Kultuuri Instituut
ÕPPEKIRJANDUS
MUUD TRÜKISED
ISETEHTÜD LUULÕTUSI NING JUTTA
CHRISTIN SOOTS, MANDRIKIHNLANETegeläsed:

aett

Piedu

mamma

jutustaja

 

1. Osa

 

 

Ühe päävä läksid aett ning Piedu mere piäle.Nämäd sõitsid mootorattaga mere iäre ning siält merekjõlguga edekohe. Üsä niipiä jõuti mutijaa juurõ

 

Aett õpõtas Piedut:„Ää mitte auku astug ! ''

Piedu:,,Ei mia asu, egä`s mia toehm põlõ`mtõ!“

Piedu lähäb selg ies ning saab ühe jalaga mutiauku .

Aett,,No näed nüüd, liotasid oma jala üle.“

Piedu akkas tuuraga iäd raima.

Aett:,,Ää mitte tuura põhja laskug, siis ond küll , sie ju tutikas tuur kua!Keri tuura pael viksist ümber käe !Ondjo!“

Peidu:,,Ää õpõtag, mia mõesta ise kua!“

Äkest sadi tuur läbi iä ning Piedu kjõnnas läks sellegä tükküs põhja.

Piedu:,, Kudas tuuri käde suamõ ?„

Aett:,,Tuura! Tuõ oitmõaerk!“

Piedu:,, Sie ve ?“

Aett:,,Sie ju supakuell, mia ütlesi oitmõaerk!“

Piedu:,,Sie ve ?“

Aett:,,Sie ju oitmõruaet!“

Piedu:,,Sie ve ?“

Aett:,,Sie ju varjuriie, mia ütlesi oitmõaerk ! „

Piedu:,,Sie ve ?“

Aett:,,Sie ju pahl!“

Piedu:,,Sie ve ?“

Aett:,,Sie ju nõodõspael !“

Piedu:,,Sie ve ?“

Aett:,,Sie ju linnu !“

Peidu:,,Sie ve ?“

Aett:,, Jaah sie , sõniks iä sulan ning puati taris, kui meie oma tuura käde suamõ !“

 

 

2.osa

 

Piedu:,, Aett, miol käsi kültüb.Lähme mamma juurõ sooja ning riägime, et miolõ uiõd kjõndad kuõb. Äkest ond viel naa paelu lõnga. Nied olid ette jõlusad Kihnu kirja musta-valgõga kjõndad.“

Aett ning Piedu läksid mamma juurõ.

Mamma:,,Ai,ai kudas siis sedäsi suab? No ju mia piäb siis uiõd kjõndad kuduma . A tuura saitõ käde ve ?

Aett:,,Jäh!“

Mamma:,,Ai,ai mia lähä taha tuba ning uata sellele uiõd kapõtad jalga, siol ju jalad kua ää liotõt!“

Piedul oli vesi silmes ning tämä akkas irisemä .

Piedu:,,Mia ei tahass, sie juhtus kogõmata!“

Aett:,,Mia ju õpõtasi küll aga sia ei kuulass, ikka tahass ise !“

 

Siis läksid Aett nin Piedu koo . Piedu jäi otsõ aigõks.

 

Aadress Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, 80010 Pärnu, Eesti.     |     Telefon +372 4430772     |     E-post info@kihnuinstituut.ee