Eesti
 
English
 
Suomi
Kihnu Kultuuri Instituut
ÕPPEKIRJANDUS
MUUD TRÜKISED
ISETEHTÜD LUULÕTUSI NING JUTTA
CHRISTIN SOOTS, MANDRIKIHNLANE 

  Kui mio vanaisä omalõ siia metsä alla maja ehitämä akkas, küsüti tämä käest ikka et, kudas tämä julgõb siia Armuorgo maja ehita. Armuorgos ond nõiaringid ning ühess ollõ rahapada.

  Siäl, kus ond praegu suaeruaem, oli ennemä Puujala maja. Siäl eläs üks sepp ning tämäl oli puust jalg. Kui Puujalg ää suri, akati tämä maja juurõs kihnu riietegä ning tanuga naist nägemä. Sioksi nägemisi nähti siäl paegal.

  Kuiõtierist ollõ kua kolõ koht - siält minne südäüese vaemud Laobalõ vett juõma. Üsä jõrmus küll, aga mio vanaisä ei kardass neid asju.

 

Aadress Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, 80010 Pärnu, Eesti.     |     Telefon +372 4430772     |     E-post info@kihnuinstituut.ee