Eesti
 
English
 
Suomi
Kihnu Kultuuri Instituut
ÕPPEKIRJANDUS
MUUD TRÜKISED
ISETEHTÜD LUULÕTUSI NING JUTTA
CHRISTIN SOOTS, MANDRIKIHNLANEMio vend

II klass

 

Mio vend ond miost kolm aastad vanõm. Kui tämä pissike oli, oli tämä üks igävene kjõsakõri. Naa kui sai, akkas pasatskid tegemä. Ühekorra sai tämä jogorti paki lava piält käde ning pigistäs selle parandalõ tühjäs. Siis jõstus ise sjõnna sisse ning õerus jogortid käte ning jalgõga laialõ.

Vot sedäsi!

 

Mio koer

II klass

 

Miol ond koer, tämä nimi ond Bärri. Bärri ond must. Tämäle mieldib krõbinu seüä. Bärrilõ mieldib viel lõhku ning mängä. Meie ei tohe oma asju Bärrilõ jättä – tämä närib nied otsõ puruks. Mio koer ond lühüksete jalgõga, paksu lumõss ond tämäl ette raskõ juõsta.

 

Aadress Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, 80010 Pärnu, Eesti.     |     Telefon +372 4430772     |     E-post info@kihnuinstituut.ee