Eesti
 
English
 
Suomi
Kihnu Kultuuri Instituut
ÕPPEKIRJANDUS
MUUD TRÜKISED
ISETEHTÜD LUULÕTUSI NING JUTTA
CHRISTIN SOOTS, MANDRIKIHNLANE 

 

Kord päkäpikk sie tuli Kihnu,       

tillevon tal oli pihkus.                  

Tuli tasa üle iä,                            

kus siis jõuluvana jäeb.                

 

Päkäl juurõs kingikoett,               

väeb tämä asju nagu roett.         

Aga koti siss oli auk,                    

asjad sadid pauh ning pauh!             

 

Nüüd päkäpikk sie Kihnu jõudis,

kõegõpiält tämä kuõli juõsis.      

Aga sasjass tehä võid,                

kui kotist asjad kadun kõik!      

 

Päkäpikk sie mõtlõs kaua,          

pisar silmä tuli lausa.                  

Siis jõuluvana tuli abi,                

jagas pakid ribin-rabin.          

 

Aadress Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, 80010 Pärnu, Eesti.     |     Telefon +372 4430772     |     E-post info@kihnuinstituut.ee