Eesti
 
English
 
Suomi
Kihnu Kultuuri InstituutKIHNU KÄRÄKAᵉRP ärkäb sui elusõ KUKU raadiuss! 89,9 MHZ (Pärnü saatja) ja 102,0 MHZ (Muhu saatja).

KIHNU KÄRÄKAᵉRP ärkäb sui elusõ KUKU raadiuss!

89,9 MHZ (Pärnü saatja) ja 102,0 MHZ (Muhu saatja).

EGÄ PÜHÄBÄ umiku piäle kaheksasi uudisi (08.05!)

Kordus pühäbä õhta kellä kümnest.

Selle pühäbä riäkväd Pärnä Raigo Kihnust ning Kasõ Mark Manõjast, sellest, kuedas suaks juanituld teha, kui puust puaᵉdid ühekorra kõik otsa suavad.

 

KUULA:

https://kuku.pleier.ee/podcast/kihnu-karakast/156458

Kihnukielsi uudisi kuulõb Vikerraadiust korra nädälis, egä riede õhta kellä 18.45-st

Saadõtõ toemõndaja ond Kasõ Mark (Mark Soosaar) Kui ond taris edekohe anda uudisi elu kohta Kihnus või Manõjas, siis uõtab sio kõnõt tillevon 50 24 947.

 

Kihnukielsed uudisõd Vikerraadios

https://vikerraadio.err.ee/arhiiv/kihnukeelsed_uudised

Timu Elina riägib Ruhnu uudisi

Kasõ Mark 2019 aasta jõulukuul tüele valu andmõs

Kihnukielsi uudisi kuulõb Vikerraadiust kaks korda nädälis: egä riede õhta kellä 18.45-st ning egä pühäbä umiku kellä 8.15-st.

Kihnukeelsed uudised Vikerraadio 50. sünnipäeval

Kihnukeelsed uudised käisid Vilkerraadiot tema 50. sünnipäeval õnnitlemas

Kasõ Kai ond meite Kihnu uudistõ uus reporter!

Kasõ Kai teeb saadet Kihnu sõnaraamutu tegijatest.

Nuõrõd saatõjuhid

Muarjakuust piäle tegäd kihnukielsi saatõsi Kihnu kuõli õpilasõd Koldõ Kaisa ning Pärnä Raigo. 2014. aastast õpib amõtid kua Uustalu Joanna, kelle iält suab juba saadõtõs kuulda.

 

Umikust, kihnlasõd sii- ning siälpuõl merd!

Lepiku Maris korjab maesõma kihnlastõ üläljõstmiselt  üles, kudas laoldassõ "Kihnu kivist kallast".

Kihnukielsi uudisi kuulõb Vikerraadiust kaks korda nädälis: egä  riede õhta kellä 17.05-st (kordus südäüese kellä 24.00-st) ning  egä pühäbä umiku kellä 8.15-st.

Saadõtõ toemõndaja ond Kasõ Mark (Mark Soosaar), saatõjuhed Kõldõ Kaisa (Kaisa Laos), Pärnä Raigo (Raigo Tšetšin). Kui ond taris edekohe anda uudisi elu kohta Kihnus või Manõjas, siis uõtab sio kõnõt tillevon 50 24 947.   


Siit suab kihnukielsete uudistõ arhiivi:
http://vikerraadio.err.ee/kuularhiiv?saade=33&kid=190   

 

Aadress Kihnu Kultuuri Instituut, Esplanaadi 10, 80010 Pärnu, Eesti.     |     Telefon +372 4430772     |     E-post info@kihnuinstituut.ee